Strona w budowie

REIA Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań,
Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000420947 | NIP 7831688534 | REGON 302109861
Wartość kapitału zakładowego: 30 000 zł