Wyceniamy Nieruchomości

Sporządzamy wyceny dla celów:

 • Zabezpieczenia wierzytelności i finansowania inwestycji

  Posiadamy uprawnienia do wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. Nasze operaty szacunkowe są akceptowane przez banki. Wspólnie z CMT zapewniamy kompleksową obsługę procesu finansowania.

 • Sprzedaży i zakupu nieruchomości

  Określamy wartości nieruchomości dla potrzeb transakcyjnych. Wspomagamy działania reorganizacyjne oraz zmiany struktury własnościowej. Wspólnie z CMT oferujemy współudział przy postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych

 • Księgowych, sprawozdań finansowych

  Określamy i aktualizujemy wartości nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych oraz dla potrzeb sprawozdań finansowych.

 • Prowadzonych sporów sądowych

  Spółka REIA współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych przez nas opracowań.

 • Aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

  Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi widoczny element kosztów utrzymania nieruchomości. REIA oferuje Państwu weryfikację wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, w oparciu o analizę wartości rynkowej gruntu oraz stanu prawnego nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne

Wspomagamy decyzje inwestycyjne poprzez analizę rynku nieruchomości, badanie przepływów pieniężnych generowanych przez nieruchomość oraz badanie stanu prawnego. Oferujemy również analizę wrażliwości oraz wskazujemy mocne i słabe strony nieruchomości, jak również szanse i zagrożenia związane z daną inwestycją.

Doradztwo inwestycyjne

Wspomagamy decyzje inwestycyjne poprzez analizę rynku nieruchomości, badanie przepływów pieniężnych generowanych przez nieruchomość oraz badanie stanu prawnego. Oferujemy również analizę wrażliwości oraz wskazujemy mocne i słabe strony nieruchomości, jak również szanse i zagrożenia związane z daną inwestycją.

Weryfikacja

Przeprowadzamy weryfikacje operatów szacunkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, standardami wyceny, poprawności metodologicznej. Usługa jest skierowana zarówno dla sektora bankowego jak i dla klientów indywidualnych. Sporządzamy opinie dotyczące poprawności wykonania operatów szacunkowych sporządzonych, m.in. przez biegłych sądowych, jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych.

Wycena przedsiębiorstw

Wyceny nieruchomości komercyjnych nie należy utożsamiać z wyceną przedsiębiorstwa. REIA ściśle współpracuje z CMT Advisory, wiodącą firmą z branży finansów przedsiębiorstw, posiadającej wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw.

CMT Advisory

Wycena przedsiębiorstw

Wyceny nieruchomości komercyjnych nie należy utożsamiać z wyceną przedsiębiorstwa. REIA ściśle współpracuje z CMT Advisory, wiodącą firmą z branży finansów przedsiębiorstw, posiadającej wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw.

CMT Advisory